ACF-Vehicles Wiki
Advertisement
Social Republic of Umaia

Nuiymign Garainmakh Ji Imayiuuyej

Umaian Flag.jpg
Capital Khyalkhon
Official languages

Umaic

Najauw

Koshvani

Ethnic Groups

Umaian

Naisek

Koshvan

Westenic

Legislature People`s Assembly


CURRENTLY UNDER CONSTRUCTION - ZeeZulu


Umaia (Umaic: Imayiuuyejj), more commonly reffered to as the Social Republic of Umaia (Umaic: Nuiymign Garainmakh Ji Imayiuuyej) .

Advertisement